Jdi na obsah Jdi na menu
 


První doba porodní

17. 4. 2008

První doba porodní

Na konci těhotenství je děloha kulovitý orgán podobný kopacímu míči. Její stěny jsou tvořeny především děložním svalem, který se skládá z drobných svalových vláken. Jsou tak malá, že jsou viditelná pouze při silném zvětšení prostřednictvím mikroskopu.
Základní schopností svalového vlákna je schopnost stahovat se. Tuto vlastnost mají vlákna děložního svalu již během těhotenství. V tu dobu se však stahují nepravidelně, a to tak, že tu a tam se ojediněle stáhne pouze jediné vlákno.
Na začátku porodu se však začnou stahovat hromadně všechna svalová vlákna dělohy. Přitom se dolní část dělohy přetahuje přes hlavičku plodu a děložní hrdlo se při tom rozšiřuje - rozevírá.

Průběh porodu záleží na tom, jak dalece je děložní hrdlo otevřené a zda došlo k odtoku plodové vody.

Porod probíhá ve třech fázích. Říká se jim porodní doby. První doba porodní je doba "otevírací", druhá doba "vypuzovací" a třetí doba "k lůžku".


První doba porodní začíná nástupem pravidelných stahů děložního svalu, stahy z počátku přicházejí někdy po 30 jindy po 20 minutách. Trvají obyčejně 15 až 20 sekund. V průběhu porodu se jejich délka prodlužuje , takže ke konci trvají až 45 sekund.
Naproti tomu přestávky mezi jednotlivými stahy děložního svalu se postupně zkracují z 30 minut na 20, pak 15 dále až na 10 minut. Poté na 8, 6, 5 a nakonec na 3 nebo i méně minut.

Lékař nebo porodní asistentka pravidelně kontrolují otevírání dělohy vyšetřováním pochvou. Kromě toho kontrolují činnost srdíčka plodu.
Kontrolu srdeční činnosti plodu je možno provádět dvojím způsobem, buď opakovaně naslouchátkem přes břišní stěnu nebo nepřetržitě speciálním přístrojem kardiotokografem (monitorem). Tento přístroj zvukově i graficky registruje nejen každý úder srdíčka plodu, nýbrž i každý stah děložní svaloviny. Rodička tak může slyšet tlukot srdíčka plodu.

V průběhu první doby porodní se postupně zvyšuje tlak plodové vody na vak plodových van, a tak v určitou chvíli plodové blány puknou a plodová voda odteče. Pokud však plodová voda neodteče sama od sebe a děloha je již značně otevřená, je nutno protrhnout blány uměle.

Působením děložních stahů se hlavička plodu posouvá milimetr za milimetrem směrem k pochvě, přitom se přizpůsobuje tvaru kostěné pánve rodičky a přitom se trochu prodlouží. Jde jenom o dočasné prodloužení, protože za několik dní po porodu hlavička nabude opět původního tvaru.
Pozvolné, šetrné sestupování hlavičky vyžaduje určitou dobu, a tak u žen, které rodí poprvé, trvá první doba porodní 6 -11 hodin. U vícerodiček vzhledem k tomu, že porodní cesty již byly předchozím porodem roztaženy, proběhne první doba porodní rychleji, většinou za 3 - 6 hodin.

Když se děloha otevře natolik, (na 10 cm) je otvor již tak velký, že jím může projít hlavička rodícího se plodu, končí první doba porodní.

Rodička většinou pozná tuto část porodu sama, protože pocítí tlak na konečník. Je to pocit podobný tomu, jaký se dostavuje při nucení na stolici. Pro rodičku je to vlastně příjemné znamení, ohlašuje jí, že již absolvovala nejtěžší část porodu.
Rodička má porodní asistentku nebo lékaře upozornit na pocit tlaku na konečník, ti jí pak poradí, jak si má správně počínat během dalšího průběhu porodu.