Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přihlášení novorozence do zdravotní pojišťovny

Přihlášení novorozence do zdravotní pojišťovny

Je stanovena zákonná povinnost oznámit narození pojištěnce do 8 dnů ode dne narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození.

Oznámení o narození pojištěnce lze uskutečnit písemně nebo osobně v příslušné zdravotní pojišťovně (můžete využít rovněž elektronickou podatelnu, pokud je na internetových stránkách příslušné zdravotní pojišťovny zřízena).

Obraťte se na zdravotní pojišťovnu, u které byla pojištěna matka novorozence v den jeho narození.

Předložte rodný list dítěte.

Narození dítěte je jeho zákonný zástupce povinen oznámit zdravotní pojišťovně do 8 dnů ode dne jeho narození.

Následně příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky oznámí narození pojištěnce Centrálnímu registru pojištěnců bezprostředně po přidělení rodného čísla.

Za nesplnění oznamovací povinnosti může příslušná zdravotní pojišťovna uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.